Houden van Agressie                                                                                                    

Agressie heeft in de huidige westerse maatschappij een erg negatieve klank. Vaak is het een synoniem voor geweld en boezemt het angst in. Google “agressie” of “conflict” en u vindt verwijzingen en afbeeldingen van allerlei gewelddadige situaties. Agressie en/of boosheid worden nogal eens beschouwd als belemmerend en ongewenst in de huidige maatschappij. Bij VandeSchans training & Begeleiding bekijken wij agressie als iets noodzakelijks voor de mens. Het is niet iets wat we moeten uitbannen maar iets waar we mee moeten leren omgaan;we moeten er mee leren spelen.(klik voor volledige tekst)

De driedaagse training van VandeSchanstraining & Begeleiding biedt oefeningen met je eigen manier van omgaan met agressie. Er is niet één manier en er is ook nooit één juiste manier. Als je omgaan met agressie als een spel kunt zien dan kun je ook leren spelen met je houding zodat je kunt schakelen al naar gelang de situatie vraagt. Dit leren spelen met je houding staat in deze training centraal.

De kosten bedragen € 750,= voor de totale training, de totale studiebelasing is 24 uur verdeeld over 3 werkdagen waarbij ook tijd is ingelast voor een voorbereidingsopdracht en een reflectie opdracht waarin je aan de hand van video materiaal je ontwikkeling laat zien.

Doelstelling

De training is samen met de voorbereidingsopdracht bedoeld om duidelijkheid te geven te geven over jezelf; om een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken. Vanuit je eigen sterkte-zwakte kun je onderzoeken wat specifieke praktijkproblemen op het gebied van conflicten, agressie bij je oproepen en hoe je daarop kunt reageren. Je formuleert concrete leerdoelen en gaat oefenen met acteurs om aan je eigen doelen te werken.

Doelgroep

De training is gericht op afgestudeerde beroepskrachten werkzaam in Jeugdzorg (SKJ geregistreerd), onderwijs, gezondheidszorg en dienstverlening. Van deelnemers worden vooral reflectievaardigheden gevraagd.
 

Betalingsvoorwaarden training Houden van agressie:

Eerst volgende trainingsmogelijkheid drie donderdagen 30-11, 7-12 en 14-12-2017. schrijf u tijdig in via de contact pagina!