Logo De Schans

Frank van de Schans

woordweb

Welkom bij VandeSchanstraining & Begeleiding

VandeSchanstraining & Begeleiding biedt trainingen aan Jeugdzorgwerkers en/of hulpverleners die hiertoe willen worden opgeleid.

Jeugdzorg kenmerkt zich door de complexiteit van het werk waarbij de autonoom professional voortdurend keuzes moet maken in situaties die vaak door conflicten gekenmerkt worden. Jeugdzorg is voortdurend in beweging waardoor trainingen op maat moeten worden aangeboden die ondersteund zijn door (wetenschappelijk) onderzoek. VandeSchanstraining & Begeleiding is gespecialiseerd in het complexe werkveld van de jeugdzorg waar de rechter dreigt te moeten ingrijpen.

Op het gebied van het omgaan met conflicten hanteert VandeSchanstraining & Begeleiding de visie dat je een beetje moet houden van agressie. In de huidige maatschappij en in het werkveld worden agressie en boosheid vaak beschouwd als belemmerend en ongewenst. Agressie is echter noodzakelijk voor de mens om te overleven. We moeten dit niet uitbannen maar we moeten er mee om leren gaan; we gaan ermee leren spelen!

Netwerken met onderzoeksinstellingen en samenwerken met diverse Jeugdzorginstellingen is belangrijk om goede trainingen en methodieken aan te bieden. VandeSchanstraining & Begeleiding biedt trainingen aan die voortkomen uit praktijkervaring en onderzoek en werkt samen met diverse partners om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de Jeugdzorgwerker en/of de opdrachtgever.